9 กันยายน 2564 | 16:07 น.

Pride of Thonburi การสานพลังทางสังคม...เมืองฝั่งธนฯ พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน