8 กรกฎาคม 2564 | 19:14 น.

ล้อมกรอบป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี บทเรียนจากกรณีเพลิงไหม้โรงงาน ย่านกิ่งแก้ว เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64