วิถีชีวิตที่ใกล้ชิดและเป็นมิตรกับพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช

 
22 มิถุนายน 2564 | 15:54 น.

"พรุ"ถูกจัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland) ลักษณะหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ แต่กำลังถูกคุกคามอยู่ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงพรุควนเคร็ง  
อ่านต่อ https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/652700 


โดย กรุงเทพธุรกิจ