PPP Plastics ผนึกกำลังแก้ปัญหาขยะพลาสติก

 
25 มิถุนายน 2565 | 17:40 น.
“ขยะพลาสติก”  หากไม่มีการจัดการที่ดีและหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหารและมนุษย์ โดยเฉพาะจากการบริโภคสัตว์น้ำที่ปนเปื้อนไมโครพลาสติก

ประเทศไทยเคยถูกจัดลำดับให้เป็นประเทศต้นๆ ที่สร้างขยะพลาสติกต่อประชากรมากที่สุดในโลก โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถปรับลดจากอันดับที่ 6 ของโลกกลายมาเป็นอันดับที่ 10 ได้เป็นผลสำเร็จ 

ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนคนไทย ในการดำเนินงานผ่านมาตรการต่างๆ และการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบและครบวงจร ก็จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจสีเขียว


ที่มา Bangkokbiznews
อ่านบทความเพิ่มเติมที่ https://www.bangkokbiznews.com/columnist/1011677

เขียนโดย ภิญญดา เจริญสิน ผู้จัดการโครงการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย