• Sustainable Business Trophy

  1 ธันวาคม 2565 | 11:10 น.

  The United Nations member states adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development in the year 2015 and the five major dimensions of the agenda include people, planet, prosperity, peace and partnership. The beautiful and encouraging part of the UN-SDGs is Goal 17, which is partnership for the goal...
  อ่านเพิ่ม
 • เครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนไทย กับ ก้าวย่างสู่วิถีความยั่งยืนระดับสากล

  10 พฤศจิกายน 2565 | 11:49 น.

  ปัจจุบัน “ปาล์มน้ำมัน” และ “น้ำมันปาล์ม” กำลังอยู่ในความต้องการของโลก เพื่อนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำวันของประชาชน การนำมาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน และการเกษตร รวมทั้งยังเป็นส่วนผสมในหลายผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันปาล์มน้ำม...
  อ่านเพิ่ม
 • First urban-context climate vulnerability assessments conducted by local CSOs in Thailand

  9 พฤศจิกายน 2565 | 19:11 น.

  First urban-context climate vulnerability assessments conducted by local CSOs in ThailandTwelve case studies of urban-context climate vulnerability assessments conducted by local civil society teams were completed in August 2022. The studies were supported by the European Union, under the project, &...
  อ่านเพิ่ม
 • ลอยกระทง ไม่ให้หลงทาง! ลดก่อภาระต่อสิ่งแวดล้อม

  7 พฤศจิกายน 2565 | 10:32 น.

  ในโอกาสที่ใกล้จะถึงวันประเพณีลอยกระทงปีนี้ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อยากให้ข้อมูลเป็นแนวทางในการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยไม่สร้างภาระกับสิ่งแวดล้อม และบรรลุ “กระทงโฟมเหลือศูนย์” หรือ “Zero กระทงโฟม” รวมถึงยังป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ...
  อ่านเพิ่ม
 • การฝึกอบรมนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

  13 ตุลาคม 2565 | 22:25 น.

  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goalsหรือ SDG) เป็นเป้าหมายของโลกที่สู่การพัฒนาอย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2573 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมได้สอดแทรกในเป้าหมายต่างๆมากกว่าครึ่งจากทั้ง 17 เป้าหมาย เหลืออีกประมาณ 8 เป้าหมาย ก็ต้องยอมกันว่าปัญหาทรัพยากร...
  อ่านเพิ่ม
 • เส้นทางสู่เป้าหมาย Net Zero

  23 กันยายน 2565 | 19:18 น.

  เมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นที่ใกล้ตัว และส่งผลกระทบในวงกว้าง จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำทะเล ความรุนแรง และความถี่ของการเกิดภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้น กระทบต่อสิ่งมีชีวิต ผลผลิตทางการเกษตร โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต่างๆ ไปทั่วโลก และเป็นที่ทราบกันด...
  อ่านเพิ่ม
 • ทิศทางใหม่ การจัดการขยะเกาะลันตา

  17 สิงหาคม 2565 | 16:20 น.

  เกาะลันตา เป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมธรรมชาติ ที่อยากมาสัมผัสความสงบและสวยงามของธรรมชาติแห่งท้องทะเล เช็กอินกับจุดชมวิวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร เยี่ยมเยือนวิถีของชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลายและอยู่ร่วมกันโดยสันติ เกาะลันตาถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 6 เกาะที่น่าเดินทางมาพักผ่อนและท่...
  อ่านเพิ่ม
 • Green Residence ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  25 กรกฎาคม 2565 | 19:24 น.

  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง จนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก มนุษย์จำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอด มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจากวิถีเดิม ซึ่งเคยออกจากบ้านเพื่อไปทำงาน ไปโรงเ...
  อ่านเพิ่ม
 • PPP Plastics ผนึกกำลังแก้ปัญหาขยะพลาสติก

  25 มิถุนายน 2565 | 17:40 น.

  “ขยะพลาสติก” หากไม่มีการจัดการที่ดีและหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหารและมนุษย์ โดยเฉพาะจากการบริโภคสัตว์น้ำที่ปนเปื้อนไมโครพลาสติก ประเทศไทยเคยถูกจัดลำดับให้เป็นประเทศต้นๆ ที่สร้างขยะพลาสติกต่อประชากรมากที่สุดในโลก โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถป...
  อ่านเพิ่ม
 • การทำนาข้าวที่ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

  20 พฤษภาคม 2565 | 13:00 น.

  ข้าว เป็นอาหารที่ผู้คนทั่วโลกนิยมบริโภค ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่การปลูกข้าวมากที่สุดในอันดับที่ 5 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรของโลก ซึ่งเป็นเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี การ...
  อ่านเพิ่ม
 • ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

  11 พฤษภาคม 2565 | 17:45 น.

  ต้นไม้ให้ความร่มรื่นและร่มเย็นเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในป่าใหญ่หรือในเมืองอันวุ่นวาย บริเวณที่มีต้นไม้มักเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนา พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ใต้ต้นไม้ ต้นไม้จึงมีความเกี่ยวข้องต่อการกำเนิดของพระพุทธศาสนา จนมีคำกล่าวว่าการรักษาต้นไม้ รักษาป่า รักษาธรรมชาติ เป็นการปฏิบัติธรรม ต้น...
  อ่านเพิ่ม
 • Make reducing plastic second nature

  18 เมษายน 2565 | 20:09 น.

  Plastic is a preferred material in our daily lives due to its light weight, durability and low production cost. However, its widespread use has unwanted effects. Plastic waste can take a hundred years to decompose, all the while leaching into the environment and wreaking havoc on marine ecology and ...
  อ่านเพิ่ม