28 กรกฎาคม 2564 | 18:17 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

การประเมินโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ฉลากเขียว