10 สิงหาคม 2563 | 17:40 น.
ภายใต้โครงการ:

การประชุม​ผู้เชี่ยวชาญ​ให้ข้อคิดเห็นต่อคู่มือปฏิบัติการครูสิ่งแวดล้อม

10 สิงหาคม 2563 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม​ผู้เชี่ยวชาญ​ให้ข้อคิดเห็นต่อคู่มือปฏิบัติการครูสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคู่มือให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้และสอดคล้องกับหลักสูตร​การศึกษา​ ณ โรงแรมเซ็นทรา​ บายเซ็นทาราศูนย์​ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์​ แจ้งวัฒนะ  ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน และออนไลน์ 3 ท่าน