9 พฤษภาคม 2561 | 10:59 น.

“สร้างเรื่อง สร้างอารมณ์” การอบรมกระบวนการผลิตสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบมีส่วนร่วม วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร