9 มีนาคม 2561 | 14:26 น.
ภายใต้โครงการ: วารสารธุรกิจสีเขียว

พลิกโฉมการผลิตด้วย Smart Manufacturing