30 กันยายน 2565 | 18:25 น.
ภายใต้โครงการ:

The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT) Workshop Series SDG13: Climate Action – CO2 Monitoring and Energy

22 กันยายน 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Climate Action and Bio-Circular-Green Economy” ใน Workshop Series SDG13: Climate Action – CO2 Monitoring and Energy ซึ่งร่วมกันจัดโดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ University of Birmingham แห่งสหราชอาณาจักร (UK) 

การประชุม Workshop Series SDG13: Climate Action – CO2 Monitoring and Energy เป็นกิจกรรมภายใต้ The International Network for Sensor and Timing Applications in Quantum Technologies (INSTA-QT) ซึ่งเป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์จาก 12 ประเทศทั่วโลก ได้มีโอกาสในการหารือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการป้องกัน และจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงเรียนรู้ร่วมกันด้าน Quantum Sensing and Metrology ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสูง