17 มิถุนายน 2565 | 17:56 น.

ระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในการบริหารจัดการขยะและขยะพลาสติก

ปัญหาขยะเป็นเรื่องของทุกคน ยากที่จะสำเร็จได้หากต้องขับเคลื่อนเพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 

9-14 มิถุนายน 2565 โครงการ CE-Lanta นำโดย ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะ คุณวิลาวรรณ น้อยภา และคณะนักวิจัย เข้าพบและร่วมหารือแนวทางการจัดการขยะกับ เทศบาลเมืองกระบี่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา นายกสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมเกาะลันตา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา เกี่ยวกับทิศทางการบริหารจัดการขยะ รวมทั้งระดมความคิดเห็นกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเกาะลันตา กลุ่มรีไซเคิลเกาะลันตา ชุมชนเกาะปอ ต่อแนวทางการจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และเยี่ยมชมการจัดการสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ โครงการคลองท่อมเฮอริเทจ โดยมีคุณศรีสุวรรณ ค้าของ พาเยี่ยมชม

การหารือครั้งนี้ ได้เห็นถึงศักยภาพ บทบาท และโอกาสในการประสานความร่วมมือ การบูรณาการเชื่อมการทำงานในประเด็นร่วม และขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับพื้นที่เกาะลันตา โดยเชิญชวนชุมชน/โรงเรียนนำร่อง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถแยกขยะจากต้นทางและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

เพราะการจัดการขยะเป็นเรื่องใหญ่และซับซ้อนมากกว่าที่เห็น จำเป็นต้องอาศัยพลังและความร่วมมือของทุกคนและทุกภาคส่วน
#การจัดการขยะ #circulareconomy #ValueChain #ขยะเกาะลันตา