9 มิถุนายน 2565 | 18:49 น.
ภายใต้โครงการ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

ธุรกิจและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนำร่องการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจังหวัดภูเก็ต

6 มิถุนายน 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และคณะทำงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้โครงการ CAP-SEA เข้าพบธุรกิจและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนำร่องการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจังหวัดภูเก็ต อาทิ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท และร้านอาหารครัวธรรมชาติ เพื่อสอบถามความก้าวหน้า และอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร การเข้าพบธุรกิจและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันเพื่อช่วยพลักดันต้นแบบการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในภาคโรงแรม และภาคร้านอาหารของประเทศไทย