24 มีนาคม 2565 | 14:22 น.
ภายใต้โครงการ:

Sustainable Asia และ Winson Center ถึงบทบาทการทำงาน และ โครงการภายใต้ เครือข่ายความร่วมมือ PPP Plastics

23 มีนาคม 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะเลขาธิการ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastics ให้สัมภาษณ์แก่ Sustainable Asia และ Winson Center ถึงบทบาทการทำงาน และ โครงการภายใต้ เครือข่ายความร่วมมือ PPP Plastics ต่อการส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในประเทศไทย รวมทั้งความสำคัญของ บทบาทของ เศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy Model ต่อการส่งเสริมการจัดการพลาสติก ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน การสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำสารคดีทางเสียง (Audio Documentary) ผ่าน Podcast Series ภายใต้หัวข้อ “Will a UN Global Treaty Turn the Tide on Asia’s Plastic Pollution?” ซึ่งจัดทำโดย Sustainable Asia