11 พฤศจิกายน 2564 | 12:01 น.

เรียนรู้ เตรียมงาน และวางแผนขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจหมุนเวียนการจัดการขยะเกาะลันตา

5-9 พฤศจิกายน 2564  คุณวิลาวรรณ น้อยภา หัวหน้าโครงการและคณะทำงาน  CE-LANTA เข้าพบ นายอำเภอเกาะลันตา แนะนำและหารือความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะบนพื้นที่เกาะ พบ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เชื่อมต่องานความร่วมมือการจัดการขยะทะเลในพื้นที่ พูดคุยกับแกนนำชุมชนโต๊ะบาหลิว ชุมชนชาติพันธุ์ชาวเล เผ่าฮูลักลาโว้ย พื้นที่รับขยะทะเล ร่วมการประชุมผังชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม มูลนิธิชุมชนไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ทำงานในพื้นที่ และเรียนรู้ดูงานการบริหารจัดการและการรับซื้อขยะทะเลของวงษ์พานิชย์ สาขาเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการบีชบาร์ ที่พัก ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สำรวจสภาพพื้นที่โดยรอบ จุดวางถัง  การรวบรวมขยะ หลุมเทกองของเทศบาลตำบลศาลาด่าน 1 หลุมเดียว ความหวังฝังกลบของการจัดการขยะบนเกาะลันตา ซึ่งมีศักยภาพรองรับได้ไม่เกิน 4 ปี 

หลายภาคส่วนมองว่าปัญหาขยะเป็นวิกฤติสำคัญ พร้อมเปิดรับการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในอนาคต