2 สิงหาคม 2564 | 18:23 น.

พลังคิด คนรุ่นใหม่ ต่อยุทธศาสตร์เรดด์พลัส

31 กรกฎาคม 2564 โครงการ REDD+ เปิดเวที (online) รับฟังเสียงเยาวชนต่อการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัส เพื่อดูแลรักษาป่าไม้ของประเทศ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดการประชุม รวมทั้งคุณวราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้แทนธนาคารโลก ประเทศไทย ปิดการประชุม นอกจากนี้ น้อง ๆ ยังได้รับพลังบวก จากพี่ใบตอง-จรีรัตน์ เพชรโสม ดารานักแสดงและฑูตสิ่งแวดล้อม และผศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร คุณครูผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอร่างยุทธศาสตร์เรดด์พลัส กลไกการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ โดยมีผู้สนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้มากกว่า 180 คน  ซึ่งน้อง ๆ เยาวชนและผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับร่าง 4 ประสงค์ 10 กลยุทธ์ เรดด์พลัสประเทศไทย โดยให้ข้อคิดเห็นว่าเรดด์พลัสควรให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและผู้ใหญ่ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และเพื่อให้สื่อสารได้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย ควรปรับหรือเพิ่มคำอธิบายศัพท์เฉพาะบางคำที่ยังเข้าใจยากให้เข้าใจง่ายมากขึ้น