8 มิถุนายน 2564 | 17:29 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ธนาคารไทยพาณิชย์ รับมาตรการฟื้นฟู SME อัดซอฟต์โลนเพิ่มหนุนโอกาสเข้าถึงสินเชื่อลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน

 

>> ดอกเบี้ยพิเศษ 2% 2 ปีแรก ผ่อนยาวสูงสุด 10 ปี <<

https://www.scb.co.th/th/sme-banking/total-solutions/campaign-solution/sme-soft-loan.html

สอบถามเพิ่มเติม โทร SCB Business Call Center 02 722 2222

“เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”