30 กันยายน 2565 | 18:13 น.
ภายใต้โครงการ:

พิธีลงนามความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และพิธีเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต (FTIX)

21 กันยายน 2565 คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และพิธีเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต (FTIX)  ซึ่งจัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) เข้าร่วมในงานพิธีลงนาม และเปิดตัว FTIX ดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ FTI: CC /RE/RECxPlatform (FTIX) คือ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตแพลตฟอร์มแรกของโลก ซึ่งมีระบบรองรับธุรกรรมการซื้อขายพลังงานสะอาด การออกใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE/CC/REC) และการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ แพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั่วโลกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อทดแทนพลังงานเดิมซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้งานพิธีลงนาม และเปิดตัว FTIX ดังกล่าวได้มีการสาธิตการซื้อขาย/แลกเปลี่ยน คาร์บอนเครดิตผ่าน แพลตฟอร์ม FTIX เป็นปฐมฤกษ์