คุณสันทัด สมชีวิตา

กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน