21 มกราคม 2565 | 18:41 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์!! เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมแคมเปญ "GREENER WORLD WITH SHOPEE & TEI"

ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับ Shopee ในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมแคมเปญ "GREENER WORLD WITH SHOPEE & TEI"  
ในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีช่องทางการค้าเพิ่มขึ้น โดยการเปิดร้านค้าบน Shopee รายละเอียดโครงการภาพรวม ดังนี้
  1. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้โดย (Scan QR code หรือ https://shorturl.asia/l7AU5 )
  2. จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อแนะนำ Shopee Platform สิทธิประโยชน์และขั้นตอนการเปิดร้านค้า โดยจะแบ่งเป็นกลุ่ม Official Mall และร้านค้าทั่วไป (แจ้งวันและเวลาและลิ้งก์เข้าร่วมต่อไป)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
คุณกาญจนา บุญมาก 02-503-3333 ต่อ 528 หรือ 066-164-9355