30 กรกฎาคม 2564 | 18:14 น.

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี วันที่ 9-10 สิงหาคม "หลักสูตร ปลุก.. ปรับ.. เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม: Nudge for the environment"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร ปลุก.. ปรับ.. เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม: Nudge for the environment" ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 นี้

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการออกแบบกิจกรรม  จัดทำแผนงานหรือโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล วิถีการทำงานในองค์กร ชุมชน หรือสังคมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อบรมฟรี ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM (รับจำนวนจำกัด) เรียนจบได้ใบประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


สนใจเข้าอบรมลงทะเบียนผ่านทางลิงค์: https://forms.gle/miyHH1A59TkpCBsr9