22 กรกฎาคม 2564 | 12:10 น.

ลด..ใช้..และจัดการ ‘พลาสติก’ อย่างรู้คิด ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน​20-21 กรกฎาคม 2564 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม​ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อม​ไทย จัดการอบรมหลักสูตร ลด..ใช้..และจัดการ ‘พลาสติก’ อย่างรู้คิด ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook​ ​Live โดยได้รับเกียรติจาก นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บรรยายหลักการและแนวคิดสำคัญๆ  พร้อมวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมเกือบ 300 คน  

การอบรมในครั้งนี้​ ได้สะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วนยอมรับว่าพลาสติกได้เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ซึ่งพฤติกรรมการใช้​ การจัดการขยะกลับสร้างปัญหาขยะพลาสติก​ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและย้อนกลับมาที่สุขภาพของคนเรา การนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้จะช่วยให้เกิดการคิดตั้งแต่การออกแบบจนถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ รักษาให้วัสดุหมุนเวียนในระบบการผลิตและการใช้งานให้นานที่สุด ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกและของเสียอื่น​ ๆ 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการต่าง​ ๆ ที่วิทยากรนำเสนอซึ่งมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน การเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว การคัดแยกขยะต้นทาง การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตรวมทั้งการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมให้แก่พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI
website : www.tei.or.th
Facebook : Thailand Environment Institute Foundation : TEI
Twitter : www.twitter.com/TEIThailand
YouTube : TEI Thailand https://1th.me/GmSpQ
.
#TEI #สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย #DEQP #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม