• 30 กรกฎาคม 2564 | 18:14 น.

  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี วันที่ 9-10 สิงหาคม "หลักสูตร ปลุก.. ปรับ.. เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม: Nudge for the environment"

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร ปลุก.. ปรับ.. เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม: Nudge for the environment" ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 นี้ หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการออกแบบกิจกรรม จัดทำแผนงานหรือโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล วิถีการทำงานในองค์กร ชุมชน หรือสังคมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อบรมฟรี ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM (รับจำนวนจำกัด) เรียนจบได้ใบประกาศนียบั...
 • 30 กรกฎาคม 2564 | 16:52 น.

  เชิญรับฟัง  รายการสบายสบาย  ช่วงโลกสีเขียว  วิทยุรัฐสภา FM87.5 ​ประเด็น โอลิมปิกรักษ์โลก

  วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 9:15 - 9:40 น. เชิญรับฟัง รายการสบายสบาย ช่วงโลกสีเขียว วิทยุรัฐสภา FM87.5 ประเด็น​ โอลิมปิกรักษ์โลก เปิดตัวเหรียญโอลิมปิกโตเกียว 2020 ทำจากการรีไซเคิลมือถือเก่า กว่า 6.21 ล้านเครื่อง โดย​ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รับฟังได้ที่​ :http://www.tpchannel.org/main ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI website :www.tei.or.th Facebook :www.facebook.com/tei.or.th Twitter :www.twitter.com...
 • 29 กรกฎาคม 2564 | 11:22 น.
 • 28 กรกฎาคม 2564 | 17:48 น.

  พลังเยาวชน "หยุดยั้ง โลกร้อน" ด้วยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้​

  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเวที (online) รับฟังเสียงเด็กและเยาวชน เพื่อปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00-16:30 น. พบกับ ผู้ใหญ่ใจดีจากกรมอุทยานฯ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ คุณครูผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใบตอง-จรีรัตน์ เพชรโสม ดารานักแสดงและทูตสิ่งแวดล้อม สำหรับคนลงทะเบียนเข้าร่วมมีของรางวัลแจก ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI website : www.t...
 • 28 กรกฎาคม 2564 | 17:44 น.

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Kick-off Workshopโครงการต้นแบบลดการใช้พลาสติกในจังหวัดภูเก็ต

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Kick-off Workshopโครงการต้นแบบลดการใช้พลาสติกในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ Collaborative Action for Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia (CAP SEA) Project ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 | 13:30-16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepN5gLRZ-UisldNjCgYqziH76aqCSZphjtZon4V0PfgNGltw/viewform
 • 23 กรกฎาคม 2564 | 17:22 น.

  เชิญรับฟัง  รายการสบายสบาย  ช่วงโลกสีเขียว  วิทยุรัฐสภา FM87.5 ​ประเด็น​ ปลุก ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม

  วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:15 - 9:40 น. เชิญรับฟัง รายการสบายสบาย ช่วงโลกสีเขียว วิทยุรัฐสภา FM87.5 ประเด็น​ ปลุก ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม โดย​ คุณศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง นักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รับฟังได้ที่​ :http://www.tpchannel.org/main ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI website :www.tei.or.th Facebook :www.facebook.com/tei.or.th Twitter :www.twitter.com/TEIThailand YouTube :TEI​ Thailand​ https://1th.me/Gm...
 • 22 กรกฎาคม 2564 | 12:10 น.

  ลด..ใช้..และจัดการ ‘พลาสติก’ อย่างรู้คิด ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน​

  20-21 กรกฎาคม 2564 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม​ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อม​ไทย จัดการอบรมหลักสูตร ลด..ใช้..และจัดการ ‘พลาสติก’ อย่างรู้คิด ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook​ ​Live โดยได้รับเกียรติจาก นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บรรยายหลักการและแนวคิดสำคัญๆ พร้อมวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน โดย...
 • 22 กรกฎาคม 2564 | 11:18 น.

  สยามพิวรรธน์ จับมือ สถาบันพลาสติก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PPP Plastics และ Dow เดินหน้าโครงการ Siam Pieces สร้างโมเดลจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

  บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันพลาสติก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PPP Plastics กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และเขตปทุมวันเดินหน้าโครงการ Siam Pieces (สยาม พีซเซส) เพื่อสร้างต้นแบบการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอันจะนำไปสู่การพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ผ่านการศึกษาวิจัยพฤติกรรมจากกลุ่มตัวอย่างข...
 • 22 กรกฎาคม 2564 | 11:10 น.

  สทนช. มอบรางวัล 9 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ปี 64

  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของทุกภาคส่วนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ในแต่ละปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการดำเนินการในเรื่องน้ำร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Decade of Action to deliver the Global Goals)รวมถึงประเด็นด้านน้ำ (SDG6: Clean Water & Sanitation)ซึ่งในปีนี้ให...
 • 22 กรกฎาคม 2564 | 11:01 น.

  เผยรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหา กกพ.ในส่วน “เอ็นจีโอ” และ “อธิการบดี”

  สำนักงาน กกพ.เผยรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหา “กกพ.” ในส่วนของเอ็นจีโอ 4 รายชื่อและอธิการบดี 2 รายชื่อ โดยสำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุดที่ www.erc.or.th ต่อไป นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ.ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ.ขอแจ้งผลสรุปการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ (NGOs) และผู้แทน...
 • 20 กรกฎาคม 2564 | 18:59 น.

  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ

  20 กรกฎาคม 2564 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจและผู้ประกอบการได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงและลดความเหลื่อมล้ำ หอการค้าไทย ขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี คุณกอบกาญจน์...
 • 20 กรกฎาคม 2564 | 09:39 น.

  Facebook Live : การฝึกอบรม หลักสูตร "ลด..ใช้..และจัดการ ‘พลาสติก’ อย่างรู้คิด ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน" (วันที่ 1)

  ขณะนี้​ เชิญชวนเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร ลด..ใช้..และจัดการ ‘พลาสติก’ อย่างรู้คิด ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน" ✅ วันที่ 20-21 กรกฎาคม​ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ✅ อบรมฟรี ผ่านระบบออนไลน์ Facebook​ Live : https://www.facebook.com/tei.or.th/videos/157037853086195/ เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร "ลด..ใช้..และจัดการ ‘พลาสติก’ อย่างรู้คิด ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน" : https://drive.google.com/drive/folde...